28 lutego, 2024

eHandelOnline.pl

Czym warto handlować w sieci?

Jak zautomatyzować powtarzalne procesy w firmie?

Obecnie wiele firm stara się zautomatyzować niektóre procesy jakie na co dzień zachodzą w firmie.

Może to dotyczyć wiele różnych obszarów. To oprogramowanie, które automatyzuje zadania, dzięki czemu zespół może spędzać mniej czasu na ręcznej, powtarzalnej pracy. Nowością jest to, że automatyzuje się na poziomie interfejsu użytkownika, a nie poprzez integracje zaplecza. Ideą tego rozwiązania jest to, że pracownicy mogą przekazać swoje rutynowe lub przewidywalne procesy do specjalnie napisanego programu. Najczęściej są to rozwiązania dedykowane, dla konkretnej firmy i profilu pracy. W pewnym sensie firmy otrzymują następnie wirtualną siłę roboczą obsługującą procesy w tle. Należy jednak pamiętać, że ta wirtualna siła robocza jest niewidoczna. W przeciwieństwie do robotów przemysłowych, które można znaleźć w fabryce, automatyzacja procesów za pomocą oprogramowania nie zajmuje miejsca w fizycznym świecie. Jak zautomatyzować powtarzalne procesy w firmie?

Zasadniczo tego rodzaju rozwiązania mogą pełnić wiele różnych funkcji, możesz użyć ich do przesyłania danych z jednej aplikacji do drugiej.

Może przechwytywać informacje, interpretować je, a następnie w odpowiedzi uruchamiać odpowiednie działanie. Typowym przykładem jest zautomatyzowany proces, który może wyodrębnić kluczowe dane z przychodzącej wiadomości e-mail i automatycznie wprowadzić je dane do bazy danych. Może być to przykładowo potwierdzenie zamówienia, zatem tego rodzaju rozwiązania mogą wykluczyć wiele dokumentów papierowych jakie dotychczas była w obrocie w firmie. Działa poprzez interakcję z aplikacjami i przestrzeganie logicznych reguł typu jeśli przy podejmowaniu decyzji. Zaletą robotic process automation, jest możliwość szerokiej konfiguracji, możemy wyszukiwać różne charakterystyczne ciągi znaków i od razu je zapisywać, zatem są to typowe zdania, które kiedyś pracownicy wykonywali ręcznie. Z pewnością można zyskać w ten sposób wiele godzin pracy. Dzięki temu możemy także wyeliminować błędy człowieka, przykładowo kiedy chcemy przeszukać dokumenty w poszukiwaniu numerów telefonów, czy też adresów e-mail i umieścić je w bazie adresowej, człowiek może popełnić prosty błąd i wpisać inną cyfrę.