11 grudnia, 2023

eHandelOnline.pl

Czym warto handlować w sieci?

Kredyty dla firm w złej sytuacji finansowej

Banki oferują obecnie kredyty dla firm, które znalazły się w złej kondycji finansowej.

W tym przypadku czysto uproszczone są zasady przyznawania kredytów, banki nie wymagają niektórych dokumentów, jak w przypadku zwykłego kredytu czy pożyczki. Może być to kredyt dla firmy, która zalega z płatnościami na rzecz Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wiele firmy może mieć problemy z płynnością finansową, w tym przypadku często zalegają z płatnościami podatków. W ten sposób firma może uzyskać kredyt na sfinansowanie bieżącej działalności.

Kredyty dla firm w złej sytuacji finansowej

Kredyt dla zadłużonych bez zdolności kredytowej

Zaletą kredytów bez zabezpieczenia jest możliwość ułatwienia procesu pozyskania pieniędzy. W tym przypadku bank nie sprawdza klienta, tak jak w przypadku tradycyjnego kredytu. Dzięki temu możemy odzyskać pieniądze szybko, co w przypadku wielu firm z pewnością będzie bardzo poszukiwanym rozwiązaniem. Możemy przeznaczyć pieniądze na inwestowanie, rozbudowę infrastruktury, pozyskiwanie nowych technologii. Dzięki temu nasza firma będzie bardziej innowacyjna, konkurencyjna na rynku. Oczywiście możemy wykorzystać gotówkę także na potrzeby bieżących działań, mogą być to płatności wobec dostawców, czy też wypłata pensji dla naszych pracowników.

Minimum formalności jest dużą zaletą w przypadku kredytów bez zabezpieczeń, często procedura uzyskania trwa kilka dni, w stosunku do kilku tygodni, których potrzebuje bank, aby przygotować dla nas ofertę tradycyjnego kredytu. W tym przypadku będzie to kredyt na cel dowolny, tego typu kredyty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród właścicieli firm z wielu różnych branż. Niektóre firmy z branży gastronomicznej czy hotelarskiej, które nie mogły w pełni prowadzić działalności z powodu pandemii, mogą odczuwać pewne problemy finansowe wynikłe ze zmniejszenia przychodów. Dlatego banki oferują im kredyty na preferencyjnych warunkach, które pozwalają na odzyskanie płynności finansowej.

Finansowanie tego typu mogą uzyskać zarówno małe, jak również duże firmy, kredyt dla zadłużonych bez zdolności kredytowej pozwoli odzyskać płynność finansową, będzie dobrym pomysłem w okresie, kiedy nasze przychody maleją. Może być to zatem dobre wsparcie finansowe dla firm, które działają sezonowo.