11 grudnia, 2023

eHandelOnline.pl

Czym warto handlować w sieci?

Aparatura do oczyszczania rozpuszczalników

Destylacja frakcyjna to proces polegający na rozdzieleniu na frakcje składników cieczy.

Najbardziej znana jest destylacja frakcyjna ropy naftowej, w tym przypadku podgrzewanie do określonych temperatur będzie powodowało odparowanie kolejnych składników, takich jak benzyna, nafta, olej napędowy oraz mazut. Może być wykorzystana również aparatura, która służy do ogrzewania pod zwiększonym ciśnieniem.

Aparatura do oczyszczania rozpuszczalników

Urządzenia do destylacji frakcyjnej

Firmy dostarczające specjalistyczną aparaturę chemiczną mają w ofercie różnego rodzaju destylatory, przykładowo służące do recyklingu rozpuszczalników. W tym przypadku destylator może automatycznie oddzielić alkohol, ksylen oraz formalinę. Systemy tego rodzaju posiadają dotykowy panel sterowania, wyposażone są także w pojemniki, do których trafiają poszczególne związki. W tym przypadku można uzyskać bardzo wysoką czystość rozpuszczalnika, na poziomie 99,9%, obsługują takie rozpuszczalniki jak izopropanol, acton, etanol czy toluen. Możemy wybrać także systemy do destylacji rozpuszczalników, które wykorzystują wstęgę wprowadzoną w ruch obrotowy, mogą być to rozpuszczalniki, takie jak acetonitryl, tetrahydrofuran, trichlorobenzen czy metylopirolidon.

Destylatory tego typu to urządzenia bezpieczne, niezawodne, które spełniają surowe normy, w ten sposób uzyskujemy rozpuszczalnik o bardzo wysokiej czystości, który można wykorzystać ponownie. Mogą być to destylatory, które wykorzystują wysoką temperaturę, w tym przypadku można odparować kolejno wszystkie składniki, zanieczyszczenia. Może być to również system do destylacji mniejszych próbek, które można zastosować w laboratorium, może służyć do destylacji ropy naftowej, produktów, rozdzielać substancje, które posiadają bliską temperaturę wrzenia. W tym przypadku musi być to urządzenie bardzo dokładne, jak również takie, które może bardzo precyzyjnie kontrolować temperaturę. W destylatorach stosuje się specjalne wstęgi wirujące, pokryte teflonem, które pracują pod określonym ciśnieniem.

Wszędzie tam, gdzie ważne jest oddzielnie poszczególnych płynów, warto wykorzystać odpowiednie systemy destylacji, destylacja frakcyjna tusnovics to urządzenia dla przemysłu chemicznego, spożywczego, firm zajmujących się badaniem jakości. W ten sposób można usuwać woski, terpenty, różne niepożądane substancje z bardzo dużą dokładnością.